ปลูกขนุนขาย ไม้มงคล ทำเงิน

‘ปลูกขนุนขาย’ ทำเงินไร่ละกว่า 6 หมื่น

“ขนุน” เป็นไม้มงคล โบราณเชื่อว่าการปลูกต้นขนุนในบริเวณบ้านจะหนุนเนื่องบุญบารมี เงินทอง จะมีคนเกื้อหนุน อุดหนุนจุนเจือ ซึ่งขนุนเป็นไม้ผลยืนต้น ปลูกง่าย เติบโตเร็ว สามารถปลูกได้ในดินทั่วไปทุกประเภท สามารถขึ้นได้ทั้งในดินทราย ดินเหนียว ดินร่วน ดินลูกรัง

ปลูกขนุนขาย ไม้มงคล ทำเงิน
ปลูกขนุนขาย ไม้มงคล ทำเงิน

แต่ถ้าปลูกในดินดี อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหาร ต้นขนุนก็เจริญเติบโตดีให้ผลดก โดยขนุนสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ เกษตรกรผู้ปลูกขนุนสามารถเก็บผลขายได้เกือบทั้งปี การ ’ปลูกขนุนขาย“ จึงเป็นอีกหนึ่ง ’ช่องทางทำกิน“ ที่น่าพิจารณา สำหรับผู้ที่พอจะมีที่ดินและสนใจทำอาชีพชาวสวนผลไม้

สุธรรม ซื่อตรง เกษตรกรผู้ทำสวนขนุน อยู่ที่หมู่บ้านยางงาม เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง เล่าว่า สมัยก่อนนั้นพ่อทำสวนทุเรียน แต่ต้องเจอกับปัญหาเรื่องราคาที่ตกต่ำ จึงมองหาทางออกโดยเปลี่ยนเป็นทำสวนขนุน เพราะเนื่องจากมีญาติที่ปลูกขนุนอยู่แล้ว ไปดูก็เห็นว่าดี ก็เลยทดลองนำขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในตลาด ที่ญาติปลูกอยู่ มาทดลองปลูกดู เริ่มขยายพื้นที่การปลูกโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จนปัจจุบันก็ปลูกมากว่า 22 ปี ตอนนี้มีพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณ 60 กว่าไร่ พันธุ์ขนุนที่ปลูกอยู่ตอนนี้มี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ทองประเสริฐ และ พันธุ์สีทอง

“การทำสวนขนุน เมื่อเทียบแล้วจะใช้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการทำสวนทุเรียน และที่สำคัญขนุนนั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำหน่ายได้นานถึง 9 เดือน ซึ่งต่างจากการทำสวนทุเรียนที่เก็บเกี่ยวได้ปีละ 1 ครั้ง จึงหันมาทำสวนขนุนแทนการทำสวนทุเรียน”

การเพาะกล้าต้นขนุนนั้น จะใช้วิธีการเพาะจากเมล็ดพันธุ์ โดยเริ่มจากการนำเอาเมล็ดขนุนที่แก่จัด เป็นเมล็ดสด ต้องคัดเลือดเอาเฉพาะที่เป็นสายพันธุ์ที่ดีเท่านั้น เมื่อได้เมล็ดมาแล้วก็มาเตรียมดิน ใช้ดินที่ร่วนซุย ผสมกับขี้เถ้าแกลบและปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ผสมดินให้เข้ากันแล้วก็นำดินใส่ลงไปในถุงเพาะจนเกือบเต็มถุง จากนั้นก็นำเมล็ดพันธุ์ขนุนมาใส่ลงไป กดให้จมลงไปในดินประมาณ 2-3 ซม. จากนั้นก็ทำการรดน้ำวันละครั้ง ประมาณ 5 เดือน ต้นกล้าก็จะเริ่มแข็งแรง แต่ต้นกล้าที่ขึ้นมาส่วนใหญ่จะกลายพันธุ์ จึงต้องนำกิ่งพันธุ์ที่เราต้องการจากต้นมาทำการทาบกิ่งเพื่อให้ได้สายพันธุ์ ตามที่เราต้องการ หลังจากทาบกิ่งก็ดูแลรดน้ำอีกประมาณ 45 วัน จากนั้นก็ตัดนำไปเลี้ยงในโรงเรือนอีกประมาณ 15 วัน ให้เนื้อไม้จากกิ่งติดกัน ช่วงนี้ก็ต้องให้พวกอาหารเสริม ให้ปุ๋ย พอยอดเริ่มเปิด แตกใบ ก็สามารถนำไปลงปลูกในแปลงได้


ต้นกล้าขนุนนี้ก็มีการเพาะขาย โดยราคาค่าต้นกล้านั้นถ้าเป็นพันธุ์ทองประเสริฐราคาต้นละประมาณ 40 บาท ส่วนพันธุ์สีทองนั้นมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 100 บาทต่อต้น

วิธีการปลูกขนุน

วิธีการปลูก ถ้าเป็นสมัยก่อนจะขุดหลุมกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร แต่ปัจจุบันใช้วิธีการยกแปลง โดยเริ่มจากการพรวนดินให้ร่วน ใส่ปุ๋ยลงไปคลุกผสม นำต้นกล้าพันธุ์ไปวาง นำดินมากลบทำให้เป็นเนินสูงขึ้นมา วิธีนี้เป็นวิธีที่จะทำให้การยึดเกาะของรากดี ไม่โคนต้นล้ม และไม่ต้องกลัวพายุ ปลูกให้ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 6×8 เมตร โดยการปลูกขนุนต่อพื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกได้ประมาณ 30 ต้น

การดูแล ก็รดน้ำ ใส่ปุ๋ย เน้นปุ๋ยคอกกับปุ๋ยสูตรเสมอ และผสมผสานน้ำจุลินทรีย์หมัก ดูแลโดยหมั่นถางหญ้ารอบ ๆ ต้นขนุนอยู่เสมอ ไม่ควรใช้ยาฆ่าหญ้าฉีด เพราะจะทำให้ขนุนไม่โต หรือหยุดการเจริญเติบโต ดูแลไปประมาณ 1-2 ปี ต้นขนุนที่ปลูกก็จะเริ่มให้ผลผลิต เมื่อขนุนแต่ละต้นให้ผลผลิตเราต้องทำการตัดแต่งไม่ให้ลูกเยอะเกินไป ขนุนที่เราตัดออกเป็นขนุนอ่อนก็สามารถนำไปขายได้ในราคาลูกละประมาณ 9-10 บาท

ลูกขนุนอ่อนที่เลี้ยงไว้ต่อ จะใช้ถุงพลาสติกมาคุมกันแมลงวัน แต่ต้องทำการเจาะรูระบายอากาศเอาไว้ด้วย เพื่อเป็นการระบายอากาศไม่ให้ลูกขนุนเน่าข้างใน หรือจะใช้เป็นตาข่ายมาทำการห่อหุ้มก็ได้ โดยจะใช้เชือกแต่ละสีผูกไว้เพื่อเป็นการบอกถึงอายุของลุกขนุนลูกนั้น ๆ

การใส่ปุ๋ย ปกติจะให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 15-15-15 แต่ถ้าจะเน้นให้หวาน ใช้ปุ๋ยสูตร 15-20-30 พูดง่าย ๆ คือจะเพิ่มความหวานก็ต้องใส่ปุ๋ยสูตรที่ตัวเลขหลังสูง โดยการใส่ปุ๋ยนั้นจะใส่ปุ๋ยต้นละ 1 กิโลกรัม เดือนละ 1 ครั้ง

ปัจจุบันราคาขนุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงฤดู แต่ถ้าส่งออกราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 20 กว่าบาท ซึ่งลูกขนาด A1 จะหนักประมาณ 10 กิโลกรัม ในการปลูกต่อ 1 ไร่ 30 ต้น ซึ่งขนุนจะให้ผลต้นละประมาณ 15 ผล เฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ก็ประมาณ 450 ผล ขายหมดก็จะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 67,500 บาทต่อไร่ ก่อนหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

นอกจาก ’ปลูกขนุนขาย“ เองแล้ว ปัจจุบัน สุธรรม ซื่อตรง ยังแบ่งเวลาให้ความรู้กับเพื่อนเกษตรกรในเรื่องการปลูกขนุน ซึ่งใครสนใจอยากรู้เรื่องการปลูกขนุนมากกว่านี้ก็ลองไปดูที่สวนขนุนของสุ ธรรม ซึ่งอยู่ที่เลขที่ 53 หมู่บ้านยางงาม ถนนหนองแหวน เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง โทร. 08-9833-8217 ซึ่งสุธรรมบอกว่า…

’คนที่ปลูกขนุนขาย ใส่ปุ๋ยได้ทุกชนิด แต่สิ่งที่ห้ามใส่คือ ความขี้เกียจ“.

ที่มา: เดลินิวส์, บดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์ รายงาน
ที่มาภาพ: ไทยรัฐ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Leave a Reply

Your email address will not be published.