Tag Archives: วิธีพับริบบิ้นโปรยทาน

เหรียญโปรยดอกบุญ

ดอกไม้ริบบิ้นหลากหลายรูปแบบ เพิ่มค่าเป็นของที่ระลึกชิ้นงามที่ผู้ได้รับภาคภูมิใจ และเหมาะจะเก็บสะสมตามความเชื่อเพื่อเสริมสิริมงคล ซึ่งผลงานดังกล่าว มาจากสมองและสองมือของสาวช่างประดิษฐ์ ภายใต้ชื่อ“ดอกบุญ”