Tag Archives: แป้ง

แฟรนไชส์ไก่ทอดสมุนไพรมาร์ตี้

จุดขายไก่ทอดสมุนไพรมาร์ตี้ เป็นการผสมผสานระหว่าง ไก่ทอดชุบแป้ง กับ ไก่ทอดหาดใหญ่ เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการหมักไก่ เหมือนกับไก่ทอดหาดใหญ่ หรือหอมเจียวของกินคู่กับไก่ทอดหาดใหญ่